Đùi Gà Dầm Me

Đùi Gà Dầm Me

Đùi Gà Dầm Me

Đùi Gà Dầm Me

Đùi Gà Dầm Me
Đùi Gà Dầm Me

    Đùi Gà Dầm Me

  • #432436
  • 220.000 đ

Tên món ăn

Mọi thông tin vui lòng liên hệ :0909996661

Sản phẩm khác

Chat Với Chúng Tôi